PVP 70,00 € els dos volums


Atles toponímic de Catalunya Nord

de Joan Becat

Característiques de l'obra :

- Dos volums format A4. Edicions Terra Nostra, Prada (Conflent)

- Volum 1 : Introducció. Algunes indicacions sobre els termes genèrics més freqüents. Les comarques. Els municipis : Aiguatèbia - Montner (496 pàgines).

- Volum 2 : Els municipis : Montoriol - el Voló (484 pàgines).

- Els topònims de cada un dels 198 municipis de Catalunya Nord són presentats en quatre conjunts: llocs habitats i construccions, aigua, camins, noms de lloc, i són localitzats sobre els mapes. Diverses fotografies comentades acompanyen la presentació de cada municipi.

- En conjunt més de 55.000 topònims, 363 mapes ; 365 il·lustracions (282 fotografies antigues i 83 fotografies actuals)

Quantitat: