PVP 7,62 €
23,7 x 16,1 cm.
100 pàgines


El nom de Catalunya Nord a la cartografia,
dels segles XVI a XX

Aquest petit estudi de cartografia «nord catalana», no té altra pretensió que la de portar una mirada sobre la representació gràfica de la nostra terra. En tot cas no pretén de cap manera ser una recopilació exhaustiva dels mapes de Catalunya Nord, feina molt llarga i a la qual caldrà treballar en grup. Però ens ha semblat interessant d'examinar amb una mica d'atenció de quina forma se'ns ha tractat a l'exterior. En efecte, exceptuant poques realitzacions d'autors catalans (Aparici, Comte de Darnius, X. De Garma... tots del segle XVIII i en llengua castellana,) la majoria dels mapes que parlen de nosaltres són flamencs, holandesos, francesos, italians, castellans, etc... Haurem d'arribar al segle XX (República, Generalitat, època actual) per tenir mapes catalans i fes en «català».

Quantitat: