PVP 22,28 €
24 x 16 cm.
1110 pàgines

Bibliografia de Catalunya Nord
(1502-1999)
Dolors Serra i Kiel

Dolors Serra, bibliotecària del Centre de Documentació i Animació de la Cultura Catalana (Ajuntament de Perpinyà), ha aplegat els més de mil títols publicats en català a la Catalunya del Nord o per autors nord-catalans. Títols publicats malgrat una innoble, vergonyosa, indigna i abjecta interdicció d'utilitzar la llengua catalana — «dont l'usage répugne et est contraire à l'Honneur de la Nation Française» — establerta per la monarquia de Lluís XIV. Cal fer remarcar que França, ‘país dels drets de l'home, de la fraternitat, de la llibertat i de la igualtat', no ha mai renegat aquest edicte infamant del 2 d'abril del 1700.
Revisant aquesta llarga i densa feina de Dolors Serra, hem pogut comprovar, repetides vegades, la voluntat deliberada, conscient i militant dels nostres autors septentrionals que, d'ençà del segle XVI, han cregut oportú de fer remarcar que els llibres es publicaven en «la nostra llengua catalana», en «la nostra llengua materna», en «la llengua vulgar, del poble, en la llengua del país», fins i tot quan els decrets oficials ho prohibien. Per això, i per moltes altres raons, els ciutadans dels Països Catalans han de guardar sempre present a l'esperit que no han mai de ‘perdre el Nord'.
Per a posar encara més en relleu la publicació d'aquesta edició de la Bibliografia de la Catalunya Nord , hem volgut il·lustrar amb un màxim de cobertes i portades de llibres aquest inventari del nostre patrimoni editorial.
Cal dir, en interès dels bibliòfils o dels col·leccionistes, que aquest conjunt —que realment fa goig — no es troba, malauradament, en totalitat ni a casa de cap particular ni en la seu de cap entitat.

Quantitat: